Jaarverslag 2016


Jaarverslag Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’ 2016.

 

Inleiding

In dit jaarverslag blikken we als bestuur terug op het jaar 2016. Terugblikken is zinvol, omdat we op die manier leren te beseffen, dat we een God hebben die met ons mee gaat de jaren door. Ook in het jaar 2016 hebben we Zijn zegen mogen ervaren.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat nu uit vier personen. Aad Venneker, voorzitter, Leendert van Dam, secretaris, Cor Bos met assistentie van Ankie Bas, penningmeester, en Patricia Brienesse, algemeen bestuurslid.

Jacqueline en Bertus Kramer zijn als beheerder bij iedere bestuursvergadering het eerste deel aanwezig. Op deze plaats willen we als bestuur onze dankbaarheid voor hun werk en inzet kenbaar maken.

 

Activiteiten

De Verkenningston is een gebouw dat beschikbaar is voor christenen die met elkaar willen samen komen, samen activiteiten willen ondernemen. In dat opzicht is 2016 een mooi jaar geweest. De verschillende werkgroepen kwamen regelmatig samen. In 2016 kwamen er geen nieuwe werkgroepen bij. Wel zien we een toename van activiteiten, bijvoorbeeld bij de werkgroep ‘Kerk en vluchteling’.

Een groep Eritrese vluchtelingen houdt een aantal keren per week samenkomsten in het gebouw. Leden van die gemeenschap hebben ook regelmatig de handen uit de mouwen gestoken bij klusjes in en rond het gebouw.

De werkgroep ‘Den Helder voor Jezus’ (Den Helder Unite) heeft ook dit jaar aangehaakt bij de in Den Helder zeer populaire Dag van de Muziek. Bij het kerkgebouw van ‘de Ambassade’ was een terras ingericht met een voorleesstoel en de mogelijkheid wat te drinken en een praatje te maken.

We zijn erg blij dat de fakkeloptocht dit jaar weer gehouden is. Het was een mooie belevenis weer met vele christenen van allerlei kerken door de stad te lopen en op verschillende plekken Kerstliederen ten gehore te brengen. Ook deze keer sloten we de optocht af met warme chocolademelk en koffie in de Verkenningston.

 

Lancering nieuwe website

Al langer leefde bij het bestuur de wens een vernieuwde website te kunnen presenteren. Gelukkig kregen we dit jaar de juiste mensen op de juiste plaats en na nog een behoorlijke zoektocht naar de codes van de bestaande website was het in oktober dan toch zover: een helemaal vernieuwde en up to date gemaakte website. Het is nu aan de werkgroepen en het bestuur deze website te benutten.

 

Gesprekken met mogelijke huurders

In 2016 ontstonden de eerste contacten met vertegenwoordigers van het Bijbelhuis, een evangelisatieproject in Den Helder dat wordt ondersteund door Hersteld Hervormde Kerk. In een gesprek met de leden van de Raad van Advies hebben we deze contacten voorgelegd. We hadden

 

 

 

met de Eritrese christenen wel wat ervaring met vaste gebruikers die geen werkgroep zijn van de Verkenningston, maar naar de mening van het bestuur zou verder gaan met het Bijbelhuis zou toch

wel een nieuwe ontwikkeling zijn voor de Verkenningston. In dit gesprek gaf de Raad van Advies groen licht. Daarom zijn de gesprekken ook voortgezet.

 

Contact met de achterban

Het contact met de achterban en uitbreiding van de achterban is altijd een belangrijk aandachtspunt. Dat hebben we dit jaar vorm gegeven door de werkgroepen uit te nodigen bij de bestuursvergaderingen en met de leiders van de werkgroepen door te nemen wat hun werkzaamheden zijn en of er mogelijk knelpunten zijn bij het gebruik van het gebouw en in de relatie met het bestuur.

 

Ten slotte

Een jaarverslag is nooit meer dan het benoemen van een aantal opvallende zaken in een jaar. Het belangrijkste wordt vaak niet gezien. De mensen die het gebouw schoon houden, het vele werk dat gaat zitten in kleine klusjes. De trouw waarmee werkgroepen samen komen.

We zijn dankbaar dat de Verkenningston er is, we zijn blij dat we zien dat de mogelijkheden van het gebouw gezien worden en dat we zo een plaats hebben die door veel christenen in Den Helder gewaardeerd wordt.

 

Voor het verslag:

 

Leendert van Dam

Secretaris.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *