Kerk & vluchteling


Kerk & vluchteling is een werkgroep vrijwilligers vanuit verschillende kerken die zich samen inzetten voor vluchtelingen. Vanuit kerk & vluchteling worden diverse activiteiten georganiseerd.

Bezoek

Wij streven er naar het AZC een keer per week te bezoeken. Er zijn mensen die we regelmatig persoonlijk bezoeken, dit zijn mensen waar we een band mee hebben opgebouwd.Het kan ook zo zijn, dat we tijdens onze aanwezigheid mensen tegen komen waarmee we een praatje maken (vaak volgt hierop een uitnodiging).

Bijbelstudie

Twee keer in de maand wordt in het Farsi bijbel studie gegeven. Nu er zoveel vluchtelingen uit Syrie, Irak en Iritrea komen, willen we proberen binnenkort starten met Bijbelstudie in het Engels.

Kerstviering/Paasviering

Ieder jaar proberen we het kerstfeest en het Paasfeest te vieren op een voor de vreemdelingen bijzondere manier. Wel staat tijdens de viering van de geboorte van Jezus centraal en bij het Paasfeest de opstanding van Jezus. Meestal vindt de viering plaats in de Verkenningston.

Andere activiteiten

We houden ook mannen, vrouwen en kinderdagen. Op deze dagen worden er leuke activiteiten gehouden, zoals: film kijken, creatieve activiteiten, sjoelen etc.

Ook begeleiden we mensen naar de dokter, ziekenhuis etc.

Tevens helpen we mensen een gemeente zoeken als hier behoefte aan is.

Als u belangstelling hebt voor dit geweldige vrijwilligerswerk, vul dan het contactformulier in en we zullen contact met u opnemen.