Prayer station


Wie zijn we
We zijn christenen uit verschillende kerken met een passie om het goede nieuws over Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken, gepaard gaand met wonderen en tekenen (Matt.9:5-36). Wij willen doen waarvoor Hij ons de opdracht heeft gegeven om in de kracht van de Heilige Geest uit te gaan en te bidden voor de mensen, die God nodig hebben.

Wat doen we
Prayer Station betekent gebedsplaats of een plaats waar je op straat gebed kunt ontvangen. We zien dat God gebeden verhoort en mensen troost, redt, geneest, herstelt en zo hoop geeft. Dit motiveert ons om voor mensen op straat te bidden. Vaak zien we dat hierdoor mensen, God de Vader en Jezus leren kennen. We ervaren de kracht van God als we samen bidden.
Wij doen dit in teams van twee personen, (de landmacht), en dragen daarbij T-Shirts met daarop de tekst “Bidden Helpt” zodat we goed zichtbaar en herkenbaar zijn op straat.
Het tweede deel van het team (de luchtmacht) blijft achter op de plek waar vanuit “gewerkt” wordt om de anderen die op straat actief zijn, te ondersteunen met voorbede. Hierbij gaat het vooral om gebed voor vrijmoedigheid en het voeren van geestelijke strijd voor Den-Helder waar getuigd wordt.
Een belangrijke sleutel voor de effectiviteit van Prayer Station is dat theorie en praktijk worden gekoppeld. Deze aanpak blijkt veel voorbijgangers van verschillende nationaliteiten aan te spreken. Regelmatig mag er voor persoonlijke nood op straat worden gebeden en regelmatig bevestigt God Zijn Woord met wonderen en tekenen. Bijzondere gebedsverhoringen, genezing, maar ook door profetie zodat God op een bijzondere wijze Zich in mensen openbaart, alles midden op straat. En heel vaak staan mensen waarvoor gebeden is, dan wagenwijd open om het evangelie te ontvangen. Uiteraard wordt er ook gebeden voor mede christenen, want eenparig gebed is sterk en daar waar geen nood is, kan altijd worden gezegend.

Prayer Station werkt vanuit de kracht en de gaven van de Heilige Geest en is interkerkelijk. In Den Helder is een team actief met leden uit vier verschillende kerken.

BIDDEN HELPT !!!
Wil je meer weten of wil je met ons mee gaan om te laten zien dat Jezus voor alle mensen hoop en liefde heeft. Wij zijn op donderdagavond tijdens de koopavond actief.
Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen en er wordt contact met u opgenomen.

Meer informatie over Prayer Station staat opwww.prayerstation.nl