Den Helder voor Jezus


De werkgroep Den Helder voor Jezus is een interkerkelijke werkgroep met hart voor de bevolking van Den Helder die zoekt naar mogelijkheden de bevolking te bereiken met het evangelie. Zij organiseert dan ook 3 x per jaar een evangelisatie-activiteit . Bij elke activiteit vindt er die dag eerst een bidstond plaats om Gods zegen te vragen voor deze dag. Het is heel bijzonder omdat met mensen uit zoveel verschillende kerken te kunnen doen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van deze activiteiten.

De dag van de muziek

We hebben er 3 jaar geleden voor gekozen aan te sluiten bij de Dag van de Muziek omdat een groot deel van de Helderse bevolking dan op de been is en zich in het centrum van Den Helder bevindt. We maken die dag gebruik van de Nieuwe kerk aan de Weststraat voornamelijk vanwege de gunstige ligging, maar ook de kerk zelf is de moeite van het bekijken waard en anders is er nog het prachtige orgel. Voor deze dag worden alle kerken en christelijke organisaties in Den Helder aangeschreven met de vraag of er belangstelling is muziek ten gehore te brengen die past bij de doelstelling van de werkgroep. De Bijbelse gastvrijheid staat hoog in t vaandel, er is dan ook koffie, thee en veel lekkers gratis. De kinderen worden natuurlijk niet vergeten en worden verrast met een interactief poppenspel. Uiteraard is er ook voor hen lekkers en limonade. Voor belangstellenden zijn er uiteraard mensen in de kerk die heel graag willen vertellen wat het evangelie betekent, dat is tenslotte het uiteindelijke doel.

Fakkeloptocht

De donderdagavond voor de Kerst komen we bij elkaar in het GCC. We gaan, met fakkels, op pad om  kaarsen en uitnodigingen  uit te delen aan de mensen die op de koopavond in de stad zijn. Op verschillende punten in de stad zingen we kerstliederen met elkaar. Zo bidden en hopen we opnieuw op belangstellenden die we het evangelie kunnen vertellen.

Verkenningsdag

Deze heeft allereerst tot doel: eenheid uitstralen. En niet alleen uitstralen, maar ook met elkaar ervaren en meer en meer worden. We vragen alle werkgroepen  zich  te presenteren met hun activiteiten. Uiteraard hopen we op nieuwe sponsoren/donateurs die dit mooie gebouw in stand willen houden voor het interkerkelijk werk maar we willen ook graag onze trouwe huidige GCCsponsoren/donateurs op gezellige wijze  informeren over het gebruik van het gebouw. Door het verkopen van allerlei lekkers hopen we ook nog dat we na afloop van deze dag het GCC een mooi bedrag kunnen schenken. En niet het allerlaatste want ook erg belangrijk is, de samenwerking tussen de kerken bevorderen.