Netwerk christelijke hulpverleners


NETWERK bijeenkomsten voor christelijke hulpverleners

Op 12 maart 2013 zijn we gestart met bijeenkomsten voor christelijke hulpverleners. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten kwam voort uit een gedachte die al heel lang speelde. De huidige maatschappij is aan veranderingen onderhevig. De zorg voor de medemens neemt af. Het is van belang dat christelijke hulpverleners de handen in een slaan om samen na te denken over wat wij voor elkaar en onze medemens kunnen betekenen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor christelijke hulpverleners in de breedste zin van het woord. Zowel vrijgevestigde hulpverleners, christenen die werkzaam zijn in christelijke of reguliere organisaties zijn welkom, evenals vrijwilligers in de hulpverlening en pastorale werkers.

Tijdens de bijeenkomsten praten we met elkaar over de ontwikkelingen. Talentvolle personen uit het netwerk geven workshops over uiteenlopende onderwerpen. We leren elkaars werk kennen d.m.v. presentaties. We leggen contacten met kerken, etc. Kortom, we zijn volop in ontwikkeling.

Visie:

Onze visie is dat mensen uniek zijn en door God geschapen en dat ze kunnen leven zoals God dat heeft bedoeld. Professionals en semi-professionals zijn elkaar tot hand en voet, waarbij gebruikt gemaakt wordt van elkaars kennis en kunde.

Missie:

Er wordt gewerkt vanuit Bijbelse principes. Hulpverleners en professionals ondersteunen elkaar. Hulp bieden als Christen aan de maatschappij en ondersteuning bieden aan de kerken en gemeentes.

Doelstellingen netwerk:

1.Wij willen vraaggestuurd werken en vullen dit in door:

  • bereikbaar zijn voor mensen met een hulpvraag d.m.v. telefonisch en/of persoonlijk contact

2.Het verzorgen van kennisoverdracht

  • Doelgroep: Iedereen met een christelijke achtergrond

Daarnaast staan we open voor iedereen die hulp nodig heeft.

 

De netwerkbijeenkomsten vinden altijd plaats op de 2e dinsdag van de maand van 20.00 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.30 uur).

 

Inmiddels hebben we een eigen mailadres waar men terecht kan met algemene vragen en hulpvragen: netwerkondersteunt@gmail.com

Coördinator:

Betty Knoop-Roozing,

maatschappelijk werker

tel 06 53511233