Netwerkontbijt


Het Netwerkontbijt heeft als doel christenen uit Den helder rond een bepaald thema bij elkaar te brengen. We werken themagericht en nodigen bij dat thema mensen uit, die ons daar verder in kunnen helpen. Uit zo’n netwerkontbijt is het werk van The Gate voortgekomen. Op die manier kan een Netwerkontbijt een startpunt vormen van een nieuwe ontwikkeling.