Dagelijkse archieven: 4 september 2016


Jaarverslag Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’ 2015.   Inleiding In dit jaarverslag blikken we als bestuur terug op het jaar 2015. Een terugblik heeft alles met de toekomst te maken. Variërend op wat de dichter schrijft in Psalm 90 bidden we: leer ons zo op het verleden terug te […]

Jaarverslag stichting G.C.C. de Verkenningston