Jacqueline Kramer
Op donderdag 13 december weer de jaarlijkse Fakkeloptocht! Verzamelen om 18:30 in de Verkenningston 19:00 tot 20:00 Fakkeloptocht door de binnenstad 20:00 tot 20:20 Afsluiting en wat drinken in de Verkenningston Zegt het voort, en alvast bedankt! Den Helder voor Jezus, interkerkelijke evangelisatie werkgroep van het GCC

Fakkel Optocht